Teamleider voor team Bodem, Asbest, BRIKS, Whvbz en BOA’s

36 uur per week

WAT DOET DE FUMO?

De FUMO is de omgevingsdienst van Fryslân. Vanuit het kantoor in Grou werken 185 enthousiaste professionals dagelijks met ambitie en bevlogenheid voor onze deelnemers: de 18 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Wij leveren een bijdrage aan een veilige en schone leefomgeving in Fryslân. We beschermen en bewaken onze leefomgeving voor de huidige en toekomstige generaties. Daarbij zoeken we continu naar de balans tussen milieu en economie. De FUMO verzorgt de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken op het gebied van milieu, natuur en ruimtelijke ordening. Daarnaast verleent de FUMO specialistisch advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, lucht, geur, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken.

Wij zijn een professionele en hoogwaardige omgevingsdienst die gericht in verbinding wil staan met haar deelnemers. Recent heeft de organisatie hiervoor een hernieuwde strategische koers geformuleerd. Om deze strategie waar te kunnen maken is besloten tot een aantal organisatieaanpassingen, waaronder het verstevigen van het strategisch management, de introductie van de functie van teamleider en de invoering van accountteams. De organisatie van de FUMO bestaat uit een drietal afdelingen: Bedrijfsvoering, Vergunningverlening en Specialistisch Advies en Toezicht en Handhaving.

De afdeling Toezicht en Handhaving houdt in opdracht toezicht en handhaaft op de naleving van de milieuwet en -regelgeving voor bedrijven in Fryslân. De afdeling bestaat uit zo’n 60 fte, verschillend verdeeld over drie teams, te weten het team Bodem, Asbest, BRIKS, Whvbz en BOA’s, team Agrarisch en Groen en team Industrie en Afval. Voor het team Bodem, Asbest, BRIKS, Whvbz en BOA’s zoeken wij een nieuwe teamleider.

De functie van teamleider is nieuw binnen de FUMO. Samen met jouw afdelingshoofd en collega teamleiders bouw je aan een professionele en slagvaardige afdeling waarin de relatie met de deelnemers, daadkracht, werkplezier, kwaliteit van diensten en producten en integraliteit centraal staan.

WAT GA JE DOEN?

 • Als teamleider vorm je de schakel tussen het management en jouw medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen, beleid en (productie-)opgaven van je team en regisseert en bewaakt de voortgang hierin;
 • Je stuurt en coacht op gestelde doelen, efficiency en het versterken van de samenwerking met de deelnemers;
 • Je weet managementbesluiten te vertalen naar organisatorische kaders, projecten en programma’s en bent in staat om input vanuit het team in te brengen in organisatiebeleid;
 • Je geeft op inspirerende wijze leiding en bent hierin HR-verantwoordelijk. Je coacht en stimuleert persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling;
 • Je hebt een antenne voor het signaleren en verbinden vanuit lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. Daarnaast lever je een bijdrage aan organisatiebrede (innovatieve) projecten en programma’s.

WAT NEEM JE MEE?

 • Je beschikt over een afgeronde relevante HBO+ opleiding;
 • Je hebt ervaring en interesse in de vakgebieden van het team;
 • Je hebt minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring en een leiderschapsstijl waarbij je medewerkers inspireert en waarmee je collega’s ook aanspreekt op houding en gedrag. Je hebt oog voor de teamdynamiek en stimuleert zelforganisatie door het bevorderen van eigenaarschap. Je stuurt bij als dat nodig is, maar doet dit vanuit het oogpunt van vertrouwen, leren en ontwikkelen. Je kunt relativeren, weet het (werk)plezier van de medewerker voorop te stellen en de energie in het team vast te houden;
 • Je bent een verbinder en politiek en bestuurlijk sensitief;
 • Je staat stevig in je schoenen en durft daadkracht te tonen op het moment dat het nodig is;
 • De competenties resultaatgericht, klantgericht, kwaliteitsgericht en samenwerkingsgericht passen goed bij jou. Uiteraard ben je ook sociaal en communicatief vaardig.

WAT BIEDEN WE JOU?

 • Een uitdagende en zingevende leidinggevende functie waarin je samen gaat bouwen;
 • Een nuchter, informeel, enthousiast en compact overheidsbedrijf waar je door de korte lijnen daadwerkelijk een verschil kunt maken;
 • Uitzicht op een vast dienstverband na 1 jaar;
 • De functie is gewaardeerd in schaal 12 en betreft de HR21-functie van Tactisch Leidinggevende II. Afhankelijk van competenties en ervaring bieden wij een salaris van minimaal € 4.279,- en maximaal € 5.872,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (CAO SGO);
 • Bovenop je salaris een vrij besteedbaar individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris. Naast een aantrekkelijk salaris heeft de FUMO meer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, thuiswerken, opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.

WIL JE MEER WETEN?

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Petra Pouwelsen, afdelingshoofd Toezicht en Handhaving 06 46 03 22 77.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met de afdeling werving en selectie van de gemeente Leeuwarden (058) 233 6164.

BEN JE ENTHOUSIAST?

Solliciteer dan via de website www.werkeninfriesland.nl. Dat kan tot en met 20 juni a.s. We zien je sollicitatie graag tegemoet. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 7 juli en worden mogelijk vervolgd op maandag 19 juli 2021.

Om in dienst te kunnen treden bij de FUMO is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. Tevens zal je profiel op diverse sociale media geraadpleegd worden.